Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00073
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA RTP ZAPADNA, SREDIŠNJA, SJEVERNA, ISTOČNA I JUŽNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-033-115-117-122-124/16-AS
 
4.3.2016Odluka o početku postupka nabave
7.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja