Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/OBP-00002
Predmet:USLUGE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-762/15-MB
 
7.1.2016Odluka o početku postupka nabave
11.1.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.1.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.1.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.1.2016Odluka o odabiru / poništenju
2.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja