Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00360
Predmet:STRUČNI NADZOR I KOORDINACIJA NAD PROŠIRENJEM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆEG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-I-412/15-NV
 
19.6.2015Odluka o početku postupka nabave
30.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja