Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/0BP-00232
Predmet:PN-UP-287/15/TP, TONERI ZA XEROX WORKCENTRE 7830 PN-UP-287/15/TP
 
20.4.2015Odluka o početku postupka nabave
27.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
23.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja