Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00083
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-072/15-AS
 
19.2.2015Odluka o početku postupka nabave
27.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
11.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja