Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/0BP-00335
Predmet:PN-UP-478/14-MM, ODRŽAVANJE ZenWorks SUSTAVA PN-UP-478/14-MM
 
1.8.2014Odluka o početku postupka nabave
12.8.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
9.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja