Pred završetkom radovi na podmorskoj dionici plinovoda Omišalj-Zlobin
Zagreb, 13. kolovoza
- Jučer, u kasnim večernjim satima, polaganjem cijevi na dno Tihog kanala kod Omišlja na Krku, završeni su najzahtjevniji radovi na 750 metara dugoj podmorskoj dionici plinovoda Omišalj - Zlobin. Riječ je o tehnički najkompleksnijem poslu na izgradnji 16,7 km dugog plinovoda. Izvođači radova bile su tvrtke Monter – Strojarske montaže i Pomgrad Inženjering, a na radovima je ukupno bilo angažirano oko 120 ljudi.


 
Radovi su započeli 27. srpnja te je tjedan dana trajalo spuštanje cijevi u more, a 11. i 12. kolovoza izvedeni su završni radovi potapanja cijevi na morsko dno. Dubina mora na jednom dijelu kanala iznosi čak 55 metara, što je samo jedan od pokazatelja zahtjevnosti spomenutih radova. Također, cijevi su bile spojene i zavarene u jednu cjelinu, a svaka pojedinačna cijev duga je 12 metara i teška 13,5 tona. Polaganju cijevi prethodila je priprema rova te potpuno uređenje morskog dna i njegova priprema za potapanje cijevi.


 
Treba istaknuti kako se radovi na izgradnji plinovoda Omišalj – Zlobin, započeti u prosincu prošle godine, odvijaju planiranom dinamikom. Istovremeno se izvode na čitavoj trasi plinovoda, od budućeg plinskog čvora Zlobin do budućeg plinskog čvora Omišalj. Do sada je iskopan i pripremljen čitav rov, a oko 80 posto cijevi već je i položeno u rov i zatrpano. Radovi se, također, izvode i na ranije spomenutim plinskim čvorovima te blokadnim stanicama Voz i Bobuši.


 
Završetak izgradnje plinovoda Omišalj-Zlobin, investicije vrijedne 430 milijuna kuna, planiran je do kraja godine, kako bi u trenutku kada LNG terminal postane operativan bila osigurana otprema plina s terminala.