Uprava Plinacra obišla gradilište plinovoda Omišalj-Zlobin
Predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar te članovi Uprave Daria Krstičević i Marin Zovko obišli su danas gradilište otpremnog plinovoda za LNG Omišalj-Zlobin. Obilazak je uključio čitavu trasu plinovoda u dužini od 18,5 kilometara, od budućeg plinskog čvora Zlobin do budućeg plinskog čvora Omišalj te lokacije na kojima će biti izgrađene blokadne stanice Voz i Bobuši.Izgradnja plinovoda započela je sredinom prosinca prošle godine i radovi teku planiranom dinamikom. Do sada je pripremljen gotovo čitavi radni pojas plinovoda i iskopana polovica rova u koji će biti položene plinovodne cijevi, a dio cijevi već je i položen u rov. Pored toga, teku radovi nizanja cijevi po trasi plinovoda i njihova zavarivanje.

Radovi su intenzivniji na dijelu otoka Krka kako bi, na tom dijelu trase, bili završeni do početka turističke sezone.

Završetak izgradnje plinovoda Omišalj-Zlobin planiran je do kraja godine, kako bi u trenutku kada LNG terminal postane operativan bila osigurana otprema plina s terminala.