Obavijest o stupanju na snagu nove Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 17. prosinca 2019. godine donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina (NN br. 124/2019). 
Temeljem odluke, cijena transporta plina, odnosno prosječni iznos tarifnih stavki za transport plina u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, bit će manji za 0,2%.
 
Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. 
 
Više informacija možete saznati na sljedećoj poveznici: Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina