Zahvalnica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Plinacru

U povodu 55. obljetnice osnutka Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (RGNF)  i dana Svete Barbare, zaštitnice rudara, na spomenutoj visokoškolskoj ustanovi održana je svečanost obilježavanja spomenutih događaja te je tom prilikom Plinacru uručena zahvalnica za dugogodišnju uspješnu suradnju.

Plinacro na različite načine njeguje dobre odnose s RGNF-om.  Studenti RGNF-a imaju mogućnost obaviti svoju studentsku praksu u Plinacru. Pored toga Plinacro za njih organizira stručne posjete svojim tehnološkim objektima, a Plinacrovi zaposlenici sudjeluju kao predavači na stručnim skupovima u organizaciji studentskih udruga koje djeluju na RGNF-u ili okupljaju njihove sadašnje i bivše studente te, kao gosti predavači, u sklopu pojedinih kolegija vezanih uz Plinacrovu djelatnost. Pored toga, kroz svoj program donacija i sponzorstava Plinacro pruža potporu projektima i programima studentskih udruga koje djeluju na fakultetu, kao i projektima i aktivnostima fakulteta.