Uveden novi sustav za praćenje kvalitete plina u transportnom sustavu

Od 1. listopada 2019. Plinacro je u punu primjenu uveo novi znatno unaprijeđeni sustav za praćenje kvalitete plina u transportnom sustavu.

Umjesto dosadašnje prakse ručnog uzimanja uzoraka plina dva puta mjesečno na 24 mjesta na transportnom sustavu i laboratorijskih analiza tako uzetih uzoraka, novi sustav za praćenje kvalitete plina oslanja se na procesne plinske kromatografe koji su ugrađeni na 30 lokacija i u automatskom radu kontinuirano prate sastav i kvalitetu plina na ukupno 47 mjesta uzorkovanja.

Način izračuna energije plina na ulazima i izlazima transportnog sustava unaprijeđen je tako da se umjesto polumjesečnih ogrjevnih vrijednosti, koje su bile rezultat jednog uzorkovanja i primjenjivale se za cijelo polumjesečno razdoblje, sada za izračun energije plina koristi prosječna dnevna ogrjevna vrijednost utvrđena na jednom od 47 mjesta automatskog kontinuiranog uzorkovanja.

Kromatografski uređaji su na transportnom sustavu raspoređeni tako da se oko 80% ukupno isporučene energije plina u transportnom sustavu izračunava prema ogrjevnoj vrijednosti utvrđenoj na istom mjestu na kojem se mjeri i protok plina, odnosno na ulaznim i izlaznim mjernim stanicama velikog kapaciteta.

Postupanje operatora transportnog sustava vezano uz novi sustav praćenja kvalitete plina i izračun energije plina propisano je zadnjim Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila transportnog sustava koje su objavljene u „Narodnim novinama“, br. 89/19 od 20. rujna 2019. godine, a stupile su na snagu 1. listopada 2019. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu u travnju i svibnju 2020. godine.

Više o novom sustavu za praćenje kvalitete plina možete pročitati na sljedećem linku