Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

Plinacro d.o.o., kao operator plinskog transportnog sustava, donio je, na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, br. 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 16. rujna 2019. godine, Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavljene su u „Narodnim novinama“, br. 89/19 od 20. rujna 2019. godine, a stupaju na snagu 1. listopada 2019. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu u travnju i svibnju 2020. godine.
 
Tekst Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava dostupan je na sljedećoj poveznici.