Na EVN-ovu distribucijsku mrežu spojeni prvi korisnici u Splitu

Predsjednik Uprave Ivica Arar i članica Uprave Plinacra Daria Krstičević danas su prisustvovali svečanom obilježavanju spajanja prva tri korisnika u Splitu na mrežu EVN Croatia Plina, koncesionara za izgradnju distribucijske mreže i distribuciju plina u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji.Pretpostavke za izgradnju mreže u Splitsko-dalmatinskoj županiji stvorio je Plinacro u travnju 2013. godine, dovršetkom izgradnje okosnice sigurnog i pouzdanog plinskog sustava Dalmacije, magistralnog plinovoda Bosiljevo – Split, čime je plin stigao do Dugopolja.

EVN je s radovima na izgradnji distribucijske mreže u Splitsko-dalmatinskoj županiji započeo u studenome 2013. godine, a prvi korisnici priključeni su u Dugopolju u svibnju 2015. godine. Do sada je izgrađeno više od 130 kilometara mreže u spomenutoj županiji, a kulminacija višegodišnjih radova je upravo ovo spajanje prvih triju korisnika u Splitu: KBC Split, OŠ Ravne njive i dječjeg vrtića Mali princ.