Nadzor provođenja mjera zaštite i praćenja stanja okoliša u 2018. godini: bez nepravilnosti u radu

I ove godine Plinacrovi objekti bili su predmet nadzora provođenja mjera zaštite i praćenja stanja okoliša. Konkretno, Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike tijekom 2018. godine izvršila je 15 nadzora provođenja ranije spomenutih mjera na 19 Plinacrovih magistralnih plinovoda. Predmet nadzora, među ostalim, bilo je provođenje mjera zaštite tla, zraka, voda te flore i faune, a rezultati su pokazali kako nema nepravilnosti u radu. Drugim riječima, inspekcijskim nadzorima je utvrđeno kako Plinacro provodi mjere propisane rješenjima nadležnog ministarstva, a koja su izdana usvajanjem studija utjecaja za okoliš za navedene plinovode.
 
Navedeni rezultat potvrda je ispravnosti Plinacrova sveobuhvatnog pristupa pitanjima zaštite okoliša, koji, među ostalim, uključuje i provođenje čitavog niza preventivnih mjera. Također, potvrda je dobre koordinacije između Plinacrovih službi općih i zaštitnih poslova i transporta plina, zaduženih za kvalitetan nadzor i provođenje mjera zaštite okoliša propisanih zakonima i Plinacrovim internim dokumentima.