Svi Plinacrovi projekti uvršteni na novu PMI listu

Na nedavno održanom Ministarskom vijeću Energetske zajednice odobrena je nova PECI i PMI lista za plinske projekte, odnosno projekte od značaja za Energetsku zajednicu, a svi projekti prijavljeni od strane Plinacra potvrđeni su kao dio PMI liste. Vijeće je donijelo odluku sukladno EU Uredbi 347/2013 i Uredbi Energetske zajednice 347/2013. Projekti Plinacra uvršteni na PMI listu (Listu od uzajamnog interesa Energetske zajednice) projekti su koji povezuju države članice EU i države članice Energetske zajednice.

Konkretno, riječ je o sljedećim projektima: