Izmjene i dopune Sporazuma za interkonekciju Rogatec

Izmjene i dopune Sporazuma o međudržavnom spojnom plinovodu za interkonekciju Rogatec
 
Operator transportnog sustava, Plinacro d.o.o., obavještava korisnike transportnog sustava da u skladu s odredbama EU Uredbe 2015/703 o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (INT NC) radi izmjene i dopune Sporazum o međudržavnom spojnom plinovodu za interkonekciju Rogatec, potpisanog s društvom Plinovodi d.o.o., operatorom transportnog sustava u Sloveniji, u lipnju 2014. godine te izmijenjenog i dopunjenog u travnju 2016. godine.
 
Izmjena i dopuna Sporazuma odnosi se na:  
Na donjem linku nalaze se poglavlja Sporazuma s izmijenjenim i dopunjenim sadržajem:  
U dokumentu su korištene sljedeće kratice i definicije:
U skladu s odredbama članka 4.2 INT NC, Korisnici svoje komentare mogu poslati na adresu elektroničke pošte regulativa@plinacro.hr, do 15. kolovoza 2018.