Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely

Na temelju članka 31. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017 o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (dalje: Uredba CAM), zajedničke izjave o suglasnosti Plinacra i FGSZ-a (oznaka: Klasa: PL-17/2694, Ur.br. T/IP-17-2) od 26. srpnja 2017. godine te Odluke o davanju odobrenja na Prijedlog Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-34/17-03/03, Ur.broj: 371-03-17-07) od 26. srpnja 2017. godine, Plinacro kao operator transportnog sustava dana 27. srpnja 2017. godine donio je Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka

Pravila je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici: Pravila