Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava (2-2016)

OKONČANA JAVNA RASPRAVA  - 26.2.2016.

Plinacro obavještava zainteresiranu javnost da su, uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (Odluka od 26. veljače 2016.godine), donesena nova Mrežna pravila transportnog sustava (2/2016.).
 
O Prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 5. do 19. veljače 2016. godine. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana. U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti:

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, možete pronaći u nastavku teksta:

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.

________________________________________________________________________________________________________________________

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI - 5.2.2016.

 
Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezanu uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 5. do 19. veljače 2016. godine.

PLINACRO d.o.o., kao operator transportnog sustava je, na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/14-02/214, Ur.broj:371-01/15-21) od 30. listopada 2015. godine, donio Mrežna pravila transportnog sustava koja su stupila na snagu 1. studenog 2015. godine.

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Mrežnih pravila koje su detaljnije obrazložene u Konzultacijskom dokumentu uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.
 

POSTUPAK SAVJETOVANJA

 
Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu:  najkasnije do 19. veljače 2016. godine. Pri tome molimo:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-01"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-01 IME" pri čemu ime predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti


DATOTEKA