Međunarodni razvojni projekti

Kao nacionalni operator plinskog transportnog sustava i nositelj razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske Plinacro izuzetnu pozornost posvećuje novim dobavnim projektima i povezivanju s plinskim sustavima susjednih zemalja - interkonekcijama.
 
Na tragu toga upravo je Plinacro bio nositelj ideje i pokretač razvoja projekta Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP) koji stvara preduvjete za uspostavu novoga transportnog pravca dobave plina iz kaspijske regije i sa Središnjeg istoka za opskrbu tržišta Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Osim toga, realizacijom projekta Jonsko-jadranskog plinovoda plinoficirao bi se krajnji jug Hrvatske i povećala učinkovitost hrvatskog plinskog transportnog sustava jer bi se njime otvorio novi tranzitni pravac prirodnog plina i za potrebe zemalja u okruženju.
 
Projekt LNG-terminala na otoku Krku nadrasta hrvatske potrebe te je čak i više od regionalnog projekta s obzirom na to da je kroz ideju plinovodne poveznice hrvatskog i poljskog LNG-terminala, odnosno koncept Baltik - Jadran prerastao u transregionalni, europski projekt. Plinacro je dao i daje punu potporu tom projektu, a svoju ulogu usmjerava na razvoj sustava otpremnih plinovoda za LNG, odnosno tranzit za susjedne zemlje.
 
Dosadašnjom izgradnjom plinskog transportnog sustava i njegovim daljnjim razvojem želi se osigurati njegova spremnost za priključivanje na sve dobavne projekte, čime se Republiku Hrvatsku želi maksimalno povezati s plinskim sustavima susjednih zemalja te uključiti u europske tokove i tržište prirodnog plina. 
 
Sljedeća tema:
Open Season postupak