Raspodjela količina prirodnog plina predanih kupcima po županijama