Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje na dan 30.06.2017.