Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

OKONČANA JAVNA RASPRAVA

Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave vezane uz Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.
Javna rasprava održala se od 24. siječnja do 7. veljače 2014. godine.
Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.

U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti:
  1. INA d.d., Zagreb 
  2. Petrokemija d.d., Kutina
  3. Prvo plinarsko društvo d.o.o., Vukovar
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, možete pronaći u nastavku teksta: Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.


POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezanu uz Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 24. siječnja do 7. veljače 2014. godine.

Plinacro je kao operator transportnog sustava na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa:: 310-05/13-01/41, Ur. broj 371-01/13-03) od 23. prosinca 2013. godine, donio Mrežna pravila transportnog sustava.

S obzirom da se ukazala potreba za izmjenom i dopunom određenih odredba Mrežnih pravila transportnog sustava, Plinacro, sukladno članku 145. Mrežnih pravila transportnog sustava, predlaže Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.

POSTUPAK SAVJETOVANJA

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu korisnici@plinacro.hr najkasnije do 7.  veljače 2014. godine.

u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014"
obrazac imenujte "Savjetovanje-2014- IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

DATOTEKE

Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava
Obrazac za primjedbe