Pravila korištenja transportnog sustava

Relevantni dokumenti:

1. Pravilnici 

    I.   Mrežna pravila transportnog sustava ("Narodne novine", broj 50/18, 31/19
         i 36/20) - neslužbeni pročišćeni tekst
    II.  Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ("Narodne novine", broj 50/18,
         88/19 i 36/20) - neslužbeni pročišćeni tekst 
    III. Pravila o organizaciji tržišta plina ("Narodne novine", broj 50/18)
    IV. Pravila korištenja sustava skladišta plina ("Narodne novine" , broj 50/18 i 26/20)
    V.  Opći uvijeti opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 50/18, 88/19 i 39/20)
    VI. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ("Narodne novine", broj
         60/18 i 39/20) - neslužbeni pročišćeni tekst


Ugovor o transportu plina:

Sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, u primjeni su sljedeći ugovori:

I. Ugovor o transportu plina 
   - Obrazac Ugovora o transportu plina
   - Obavijest o raspodijeli kapaciteta transportnog sustava

II. Ugovor o transportu plina na interkonekciji 
   - Zahtjev za sklapanje ugovora na interkonekciji
   - Obrazac Ugovora o transportu plina na interkonekciji 
   - Prilog 1. - Obavijest o raspodijeli kapaciteta INT 
   - Prilog 2. - Izjava o aukcijskom sredstvu / sredstvu osiguranja plaćanja na
     interkonekciji

   - Prilog 3. - Zahtjev korisnika transportnog sustava