Ogrjevne vrijednosti za nominacije

DONJE OGRJEVNE VRIJEDNOSTI ZA NOMINACIJE KORIŠTENJA TRANSPORTNOG SUSTAVA


Od 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h) te su količine u svim nominacijama i izvještajima izražene u mjernim jedinicama energije.
Ako su korisnicima transportnog sustava za interne procese potrebne ogrjevne vrijednosti za budući period, preporučujemo korištenje zadnjih dostupnih podataka o ogrjevnoj vrijednosti koje korisnici dobivaju kroz izvještaje u SUKAP sustavu, odnosno podataka koji su dostupni putem javne web aplikacije informacijskog sustava SUKAP. Za podatke o ogrjevnim vrijednostima plina potrebno je na sučelju za odabir podataka odabrati „tab“ Sastav plina te nakon toga vrstu relevantne točke i sam ulaz/izlaz na transportnom sustavu.
 
Podaci o ogrjevnim vrijednostima prirodnog plina na interkonekcijama sa uzvodnim operatorima transportnog sustava dostupni su na Internet stranicama uzvodnih operatora
  1. Mađarska - Hrvatska (FGSZ Ltd.) 
  2. Slovenija - Hrvatska (Plinovodi d.o.o.)
 Za pretvorbu količine energije izražene u kWh pri GCV i referentnim uvjetima (25°C/0°C) koja se koristi u nominacijama transporta prema operatorima transportnih sustava susjednih država u količinu energije izraženu u kWh pri NCV i referentnim uvjetima (15°C/15°C) koja se koristi za nominacije na transportnom sustavu RH potrebno je početni iznos pomnožiti sa pretvorbenim faktorom 0,901.