OGLAS: Kupnja plina (pozitivne energije uravnoteženja) i prodaja plina (negativne energije uravnoteženja) za potrebe uravnoteženja transportnog sustava na godišnjoj razini

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće:

PREDMET NABAVE:
Kupnja plina (pozitivne energije uravnoteženja), evidencijski broj STU-PEU/21-MB  i prodaja plina (negativne energije uravnoteženja) evidencijski broj STU-NEU/21-MB za potrebe uravnoteženja transportnog sustava na godišnjoj razini od 01.12.2021. do 01.12.2022.
 
KOLIČINA PREDMETA NABAVE:
Ponuditelj se obvezuje osigurati pozitivnu energiju uravnoteženja u iznosu od 0 kWh/h do 100.000 kWh/h (do 2.400.000 kWh/dan).
Ponuditelj se obvezuje osigurati negativnu energiju uravnoteženja u iznosu od 0 kWh/h do 100.000 kWh/h (do 2.400.000 kWh/dan).
 
POČETAK I ROK ISPORUKE
Najduže za razdoblje od godinu dana tj. od 01.12.2021. (6:00) do 01.12.2022. (6:00).
 
MJESTO ISPORUKE: Isporuka plina i preuzimanje plina (energije uravnoteženja) na paritetu DDP plinski transportni sustav Plinacra.
 
VRSTA POSTUPKA NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38 .stavak 2,. ZJN 2016
 
NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!,  na adresu Naručitelja: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
 
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 25.11.2021.god. do 12 h

Adresa e-pošte na kojoj se može zatražiti Dokumentacija o nabavi:
Kontakt osoba: Melita Balić
Adresa: Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: melita.balic@plinacro.hr