Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/obp-00289
Predmet:SOBOSLIKARSKI RADOVI U PO PLINACRO, ZAGREB, SAVSKA 88A PN-SKU-460/14-AS
 
16.7.2014Odluka o početku postupka nabave
18.7.2014Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
28.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2014Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja