Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00237
Predmet:ODRŽAVANJE I POPRAVAK PEUGEOT PARTNER VOZILA PN-SKU-402/14-AS
 
16.6.2014Odluka o početku postupka nabave
1.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja