Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2024/ 0BP-01009
Predmet:GODIŠNJI SERVIS GARAŽNIH VRATA NA PO U STP-u 146-PO SL. BROD I D.MIHOLJAC, 147-PO RIJEKA, OGULIN, STANKOVCI I DUGOPOLJE, 149-KS V.LUDINA, 172-PO ZABOK, ČAKOVEC I DURĐEVAC, 179-PO KUTINA PN-T-146-147-149-172-179/24-AS
 
18.3.2024Odluka o početku postupka nabave
21.3.2024 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.3.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.4.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2024Odluka o odabiru / poništenju
22.5.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja