Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-03326.
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA PROIZVOĐAČA ZA APLIKACIJSKU PLATFORMU SUKAP SUSTAVA PN-STU-531/23-HV
 
12.9.2023Odluka o početku postupka nabave
15.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.9.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.10.2023Odluka o odabiru / poništenju
23.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja