Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-03079.
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-O-498/23-AB
 
21.8.2023Odluka o početku postupka nabave
25.8.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.9.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja