Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-02926
Predmet:GRAĐEVINSKA ZAŠTITA PLINOVODA NA KRIŽANJU S KANALIMA PN-T-475/23-SP
 
1.8.2023Odluka o početku postupka nabave
9.8.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
4.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja