Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-02663
Predmet:NADZOR AKZ RADOVA U SLUŽBI TRANSPORTA PLINA PN-T-429/23-AS
 
4.7.2023Odluka o početku postupka nabave
11.7.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
12.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja