Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-02551
Predmet:SANACIJA KLIZIŠTA NA PLINOVODU DN 500 BOSILJEVO – SPLIT PN-T-426/23-AB
 
28.6.2023Odluka o početku postupka nabave
4.7.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.7.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.7.2023Odluka o odabiru / poništenju
9.8.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja