Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-02307.
Predmet:UGRADNJA VENTILA NA LINIJI GORIVOG PLINA NA KS VELIKA LUDINA PN-T-337/23-HV
 
5.6.2023Odluka o početku postupka nabave
13.6.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2023Odluka o odabiru / poništenju
2.8.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja