Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-02000
Predmet:MULTI POINT KALIBRACIJA – PČ OMIŠALJ PN-O-339/23-AB
 
11.5.2023Odluka o početku postupka nabave
18.5.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.6.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.6.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2023Odluka o odabiru / poništenju
17.7.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja