Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-02008
Predmet:ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA ODRŽAVANJA I RAZVOJA TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-O-342/23-AS
 
24.4.2023Odluka o početku postupka nabave
19.5.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.6.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.7.2023Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja