Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-01518
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA: 270-REGIJA ZAP I JUŽ HR, 283-REGIJA SJEV HR, 286-REGIJA SRED HR, 285-REGIJA IST HR, 267-KS VELIKA LUDINA PN-T-270-283-286-285-267/23-AS
 
12.4.2023Odluka o početku postupka nabave
19.4.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.5.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.5.2023Odluka o odabiru / poništenju
26.6.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja