Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-01169
Predmet:INTERVENCIJE NA KLIMA UREĐAJIMA PN-T-246/23-AS
 
23.3.2023Odluka o početku postupka nabave
28.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.4.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.4.2023Odluka o odabiru / poništenju
13.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja