Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-01089
Predmet:MULTI POINT KALIBRACIJA - PČ OMIŠALJ PN-O-232/23-HV
 
17.3.2023Odluka o početku postupka nabave
23.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.4.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.4.2023Odluka o odabiru / poništenju
6.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja