Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-00989
Predmet:GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA PN-T-129-133-145-146-152/23-HV
 
13.3.2023Odluka o početku postupka nabave
17.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja