Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-00647
Predmet:HIGIJENSKO-SANITARNI MATERIJAL ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PN-T-073,077,078,080,084,090/23-HV
 
16.2.2023Odluka o početku postupka nabave
22.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.4.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2023Odluka o odabiru / poništenju
22.5.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja