Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-00627
Predmet:INTERVENCIJE NA KLIMA UREĐAJIMA PN-T-121/23-AS
 
15.2.2023Odluka o početku postupka nabave
20.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
14.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja