Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-02997
Predmet:HITAN POPRAVAK ZAŠTIĆENOG POJASA PLINOVODA I OBJEKATA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" PN-T-573/22-HV
 
20.9.2022Odluka o početku postupka nabave
26.9.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.10.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.10.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.10.2022Odluka o odabiru / poništenju
8.11.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja