Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-02795
Predmet:ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA ODRŽAVANJA I RAZVOJA TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-O-452/22-AS
 
7.9.2022Odluka o početku postupka nabave
12.9.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.9.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.10.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.10.2022Odluka o odabiru / poništenju
10.11.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja