Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-02775
Predmet:SPUŽVASTI I METALNI ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA I ŠALICAMA PN-O-461/22-AS
 
31.8.2022Odluka o početku postupka nabave
8.9.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.9.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
7.11.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja