Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-02765.
Predmet:DOBAVA I IMPLEMENTACIJA LICENCI ZA POSTOJEĆI ANTIVIRUSNI SUSTAV PN-I-523/22-AS
 
24.8.2022Odluka o početku postupka nabave
7.9.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.9.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.9.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.9.2022Odluka o odabiru / poništenju
21.10.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja