Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-02252
Predmet:MUL-T-LOCK - KLJUČEVI I OPREMA PN-T-434/22-AS
 
5.7.2022Odluka o početku postupka nabave
18.7.2022Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
10.8.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.8.2022Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja