Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-01818
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA - GRUPA A - 389 ISTOČNA HRVATSKA, GRUPA B - 394 SJEVERNA HRVATSKA PN-T-389-394/22-AS
 
2.6.2022Odluka o početku postupka nabave
9.7.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja