Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/0BP-01257
Predmet:PN-I-253/22/TP, LICENCE ZA POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI PROCESNE MREŽE PN-I-253/22/TP
 
14.4.2022Odluka o početku postupka nabave
26.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
8.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja