Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-00909
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI, GRUPA A 143 REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, GRUPA B 169 REGIJA JUŽNA HRVATSKA, GRUPA C 170 REGIJA ISTOČNA HRVATSKA PN-T-143,169,170/22-LR
 
10.3.2022Odluka o početku postupka nabave
28.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
2.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja